Affärsjuridik och fastighetsrätt

 

Affärsjuridik och fastighetsrätt

Vi har omfattande kompetens att bistå privatperson och företag vid upprättande av avtal som exempelvis distributionsavtal, agentavtal och samarbetsavtal. Vi har även erfarenhet av och åtar oss olika typer av fastighetstvister såsom fel i fastighet och fel i bostadsrätt.

Kontakta våra medarbetare

Du kan också kontakta våra medarbetare direkt här!