Asyl- och utlänningsrätt

 

Asyl- och utlänningsrätt

Vi arbetar bland annat med frågor kring asyl, uppehållstillstånd och utvisning. Om du är asylsökande i Sverige har du i regel rätt till ett offentligt biträde som kan hjälpa dig och tillvarata dina intressen. Du har rätt att själv föreslå vem som du vill ska vara ditt offentliga biträde.

Att vara asylsökande är ofta en mycket jobbig och påfrestande process. Det är viktigt att du har en bra personlig kontakt och ett stort förtroende för ditt offentliga biträde.

Vi kan även hjälpa dig med att söka arbets- och uppehållstillstånd i Sverige, oavsett om det gäller dig själv, make/maka, sambo eller släkting.  

Kontakta oss