Brottmål

 

Brottmål

Ett av våra huvudområden är Brottmål. Vi åtar oss bl.a.  uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn. Vi förordnas av tingsrätten eller på begäran av den enskilde. Vår målsättning är alltid att skapa de bästa förutsättningarna för våra klienter och se till att klientens rättigheter tillvaratas, såväl före som under en rättegång.

Offentlig försvarare

Som misstänkt har man i vissa fall rätt att få en offentlig försvarare. Du är som misstänkt fri att begära vilken advokat du själv önskar. Staten står för kostnaderna i det fall du inte har tillräckliga medel. Som din offentliga försvarare är vi med dig hela vägen. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg genom hela processen.

Här kan du läsa mer om offentliga försvarare:

http://www.aklagare.se/Aklagarmyndigheten/Ar-du/Misstankt/

http://domstol.se/Till-dig-som-ar/Atalad/Forsvarsadvokat/

Målsägandebiträde

Som brottsoffer kan du ha rätt till ett målsägandebiträde. Du har själv rätt att välja vem som ska företräda dig. Staten står för kostnaden. Som brottsoffer befinner man sig ofta i en svår och pressad situation. Vi gör allt för att du skall känna dig trygg under rättsprocessen och väl förberedd inför rättegången.  Vi informerar även om rätten till skadestånd och upprättar skadeståndskrav.

Särskild företrädare för barn

Vid misstanke om brott mot barn utses en särskild företrädare om den misstänkte är barnets vårdnadshavare eller anhörig till vårdnadshavaren och vårdnadshavarens förhållande till den misstänkte förhindrar att barnets rättigheter respekteras.

En särskild företrädare för barn tar över vårdnadshavarnas ansvar och ser till att barnets rättigheter respekteras under hela processen. Vi har  kunskaper och personliga egenskaper som gör oss lämpliga att hantera de speciella frågor och relationer som uppkommer när barn hamnar i brottmålsprocesser.

Kontakta våra medarbetare

Du kan också kontakta våra medarbetare direkt här!