Familjerätt

 

Familjerätt

Advokatbyrån erbjuder familjerättslig rådgivning i förebyggande syfte men vi hjälper dig även som ombud när du har hamnat i familjerättslig tvist. Vi har stor erfarenhet av att hantera känsliga situationer och rättsprocesser. Vi stöttar dig genom hela processen.

Vi kan bistå dig bl.a. vad gäller

  • upprättande av äktenskapsförord och samboavtal
  • bodelning inom äktenskap samt vid äktenskapsskillnad
  • vårdnad, boende, umgänge och underhåll avseende barn
  • arv, testamente, framtidsfullmakt
  • faderskapsfrågor

Kontakta oss