Våra medarbetare

Adrienne Bonde de Jounge

Adrienne Bonde de Jounge

Advokat och Notarius Publicus

Adrienne har en lång och bred erfarenhet av juridiskt arbete. Hon tog kandidatexamen i juridik vid Uppsala Universitet 1992 och studerade därefter ett år på London School of Economics. Adrienne genomförde sin tingsmeritering vid Norrtälje tingsrätt. Hon har tidigare bland annat arbetat på Konkurrensverket och olika advokatbyråer i London och Stockholm. 2014 var hon med och grundade Stella Advokater AB. Adrienne förordnades 2015 av Länsstyrelsen som Notarius Publicus.

Kontaktuppgifter
Mobil: +46 76 814 53 13
E-post: dejounge@alaw.se

Camilla Lindqvist

Camilla Lindqvist

Ekonomi / Handläggare

Camilla har lång erfarenhet av kund/klientansvar, försäljning, ekonomi- och fakturafrågor och har sedan 2009 arbetat med dessa frågor på Advokat Anne-Marie Bonde AB i Stockholm. Camilla har även lång erfarenhet av att hantera Notarius Publicus ärenden.

Camilla har parallellt med arbete utbildat sig på KTH – Byggteknik och fastighetsförmedling (fastighetsmäklare).

Kontaktuppgifter
Mobil: +4670 307 46 99
E-post: info@notpublicus.se

Susan Lindblad

Susan Lindblad

Advokatsekreterare / Handläggare

Susan har sedan 1993 arbetat inom rättsväsendet och på olika advokatbyråer inriktade på humanjuridik, bl.a. på Advokat Anne-Marie Bonde AB. Susan har tidigare arbetat vid Stockholms Polisen, Stockholms tingsrätt och Rikspolisstyrelsen. Susan har lång och bred erfarenhet och ansvarar bl.a. för kund/klient kontakter, bokningar och hantering av Notarius Publicus ärenden.

Kontaktuppgifter
Mobil: +4670 306 14 99
E-post: info@notpublicus.se

Moa Myrberg

Moa Myrberg

Handläggare

Moa Myrberg har flera års erfarenhet av att hantera kund/klient kontakter och att handlägga Notarius Publicus ärenden vilket hon gjort på Advokat Anne-Marie Bonde AB.

Kontaktuppgifter
E-post: info@notpublicus.se