Notarius Publicus

 

Notarius Publicus

Vi hjälper dig bl.a. med att bestyrka namnunderskrifter, bekräfta att någon är behörig att utföra vissa åtgärder (t ex firmatecknare eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon), närvara som vittne i vissa fall (t ex vid anbudsförfaranden), kontrollera lotteridragningar samt att utfärda s.k. ”Apostille” (gäller endast för länder som anslutit sig till Haag konventionen om slopande av kravet på legalisering). När handlingen fått en apostille-stämpel är den undantagen från varje form av bestyrkande. Detta innebär att det normalt inte krävs ytterligare godkännande från utländsk ambassad.

Vi hanterar ofta fullmakter, personbevis, vigselbevis, registreringsbevis, bolagsordningar, kopior, betyg och examensbevis inför studier och arbete utomlands, levnadsintyg, affidaviter, inbjudningar (blankett hittar du på Migrationsverkets hemsida) och översättningar. Notera att vi tyvärr inte själva kan översätta handlingar. Auktoriserade översättare hittar du på Kammarkollegiets hemsida. Vi kan även hjälpa dig att komma i kontakt med en auktoriserad  översättare.                  

Vi protesterar även växlar och legaliserar adoptionshandlingar. 

Eftersom vi är flera på plats handlägger vi ofta ärendet medan du väntar. Är det mer omfattande handlingar/legaliseringar ber vi dig komma tillbaka senare samma dag eller dagen efter. Önskar du att vi bokar bud för hämtning/lämning av dina handlingar kan vi givetvis ordna även detta.  

Tänk på att alltid ha med giltig svensk legitimationshandling eller internationellt pass som styrker din identitet.

Särskilt om Apostille

Enligt en internationell överenskommelse kan en apostille utfärdas på handlingar, som ska uppvisas i ett annat konventionsland. När handlingen fått en apostille-stämpel är den undantagen från varje form av bestyrkande. Detta innebär att det normalt inte krävs ytterligare godkännande från utländsk ambassad.

Exempel på handlingar som kan erhålla apostille direkt:

 • Handlingar utfärdade av statliga myndigheter (t.ex. Skatteverket, Bolagsverket, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen)
 • Registerutdrag (t.ex. personbevis och utdrag från belastningsregistret)
 • Domstolshandlingar (t.ex. äktenskapsskillnad från tingsrätten)
 • Betyg/intyg från universitetet, högskolor, kommunala skolor (inte friskolor)
 • Handlingar undertecknade av Notarius Publicus
 • Handlingar undertecknade av svensk handelskammare
 • Översättningar gjorda av en auktoriserad översättare (Kammarkollegiet)
 • Utdrag från födelse- och vigselbok

Varje handling som skall förses med apostille måste vara försedd med följande:

 • Stämpel i original från utfärdande myndighet där myndighetens namn framgår
 • Namnteckning och namnförtydligande på den person som försett handlingen med stämpel
 • Personens befattning vid myndigheten

Handläggningstid

Vi tar emot handlingar på vår expedition och hanterar ärendet medan du väntar eller senare samma dag. Vissa ärenden kan kräva längre handläggningstid men ni blir i så fall informerade om detta.

Önskar ni att vi ordnar med bud eller skickar dokumenten med post gör vi givetvis det.

Vi har ingen tidsbokning – ni är välkomna in under kontorstid. Måndag – fredag: 09:00-16:00

Kontakta oss gärna om ni har några frågor, kan även kontakta oss direkt under fliken Medarbetare.

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/foretag/samhalle-och-utveckling/branschtillstand/notarius-publicus.html

Kontakta våra medarbetare

Du kan också kontakta våra medarbetare direkt här!