Socialrätt

 

Socialrätt

Vi åtar oss uppdrag i ärenden som rör tvångsomhändertaganden enligt:

Lag om vård av unga (LVU)

Lag om vård av missbrukare (LVU)

Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT)

Lag om rättspsykiatrisk vård (LRV)

Domstolen förordnar ett offentligt biträde och staten står för kostnaderna.  Det finns möjlighet att själv ange vem man önskar som offentligt biträde. Vi tillvaratar dina intressen och ger råd och stöd under hela processen.

Kontakta våra medarbetare

Du kan också kontakta våra medarbetare direkt här!